امور شاهد و ایثارگران

رئیس امور شاهد و ایثارگران : آقای مهندس هادی امیری

شماره تماس :09144000719 

داخلی :356

ایمیل :amirhadi707@gmail.com

ادرس :دانشکده کشاورزی جنب آمفی تئاتر فجر