حـــلول مـــاه ربیـــع الاوّل ،مــاه شادمانی اهل بیـت (ع) تــبریـــک و تهنیـــت بــــاد.
جلسه شورای دانشگاه مراغه
بازدید دکتر لطف الهی یقین ازپیشرفت پروژه فازهای B / C دانشکده علوم پایه و پروژه الحاقی سلف مرکزی
وبینارهای تخصصی انتقال فناوری تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد در آبیاری اراضی کشاورزی و باغات

تعاملات کاری و پژوهشی دانشگاه مراغه با کاوه سودا بیشتر می شود.

1399/07/28

ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1399

1399/07/27

ثبت نام از پذیرفته شدگان صرفا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون کارشناسی سال 1399

1399/07/27

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه

1399/07/19

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

1399/07/19

  آخرین اطلاعیه ها و رویدادها

  ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1399

  1399/07/27

  ثبت نام از پذیرفته شدگان صرفا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون کارشناسی سال 1399

  1399/07/27

  قابل توجه دانشجویان شاغل به تحصیل

  1399/06/29

  اطلاعیه دانشگاه مراغه در خصوص مصاحبه پذیرش نیمه متمرکز دکترای سال ۱۳۹۹

  1399/06/24

  اطلاعیه ترم تابستان

  1399/05/05

  اطلاعیه برگزاری ترم تابستان ۹۹-۹۸

  1399/04/17

   کنفرانس ها و رویداد های علمی