مقاله ای جذاب با همکاری بیش از 130 همکار ایرانی و خارجی از 94 موسسه علمی با نویسندگی مسئول ...

مقاله ای جذاب با همکاری بیش از 130 همکار ایرانی و خارجی از 94 موسسه علمی با نویسندگی مسئول ...

نشست صمیمی دکتر محمد باقر رضایی رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران با اعضای دبیرخانه کنگره بین ...

نشست صمیمی دکتر محمد باقر رضایی رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران با اعضای دبیرخانه کنگره بین ...

چهارمین همایش خیرین حامی دانشگاه مراغه برگزار گردید

چهارمین همایش خیرین حامی دانشگاه مراغه برگزار گردید

طی نشست صمیمی دکتر لطف الهی با آیت ا... شیخ حسن صانعی .....

طی نشست صمیمی دکتر لطف الهی با آیت ا... شیخ حسن صانعی .....

نشست مدیران روابط عمومی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری منطقه 3 کشور به میزبانی دانشگا ...

نشست مدیران روابط عمومی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری منطقه 3 کشور به میزبانی دانشگا ...

  آخرین اطلاعیه ها و رویدادها

  مقاله ای جذاب با همکاری بیش از 130 همکار ایرانی و خارجی از 94 موسسه علمی با نویسندگی مسئول ...

  نشست صمیمی دکتر محمد باقر رضایی رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران با اعضای دبیرخانه کنگره بین ...

  چهارمین همایش خیرین حامی دانشگاه مراغه برگزار گردید

  طی نشست صمیمی دکتر لطف الهی با آیت ا... شیخ حسن صانعی .....

  نشست مدیران روابط عمومی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری منطقه 3 کشور به میزبانی دانشگا ...

  جلسه هماهنگی دبیرخانه کنگره زیست شناسی دانشگاه مراغه و اعضای هیات مدیره انجمن زیست شناسی ب ...

  ارتقای شاخص های علمی و پژوهشی راهبرد اصلی دانشگاه مراغه است.

  توسعه عمرانی، فضاهای علمی، تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه مراغه با مشارکت خیران تسریع می شود.

   کنفرانس ها و رویداد های علمی

    
   امروز : 130      ديروز : 168      ماه : 7506      كل : 435302