کسب عنوان "رساله برتر" و دریافت " جایزه دک ...

1396/06/28

انعقاد تفاهم نامه دو جانبه میان مرکز تحقیقا ...

1396/06/28
1396/06/26

  کسب عنوان "رساله برتر" و دریافت " جایزه دکترمرتضی اسماعیلی" توسط فارغ التحصیل دانشگاه مرا ...

  کسب عنوان "رساله برتر" و دریافت " جایزه دکترمرتضی اسماعیلی" توسط فارغ التحصیل دانشگاه مرا ...

  انعقاد تفاهم نامه دو جانبه میان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان ...

  انعقاد تفاهم نامه دو جانبه میان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان ...

  افتخاری دیگر در حوزه امور فرهنگی

  افتخاری دیگر در حوزه امور فرهنگی

  چاپ کتاب دکتر فرشاد درویشی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه توسط انتشارات Tay ...

  عقد تفاهم نامه همکاری علمی بین المللی بین دانشگاه مراغه و دانشگاه عمر حالیص دمیر (ömer hal ...

  انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی بین المللی

   آخرین اطلاعیه ها و رویدادها

   کسب عنوان "رساله برتر" و دریافت " جایزه دکترمرتضی اسماعیلی" توسط فارغ التحصیل دانشگاه مرا ...

   انعقاد تفاهم نامه دو جانبه میان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان ...

   افتخاری دیگر در حوزه امور فرهنگی

   عقد تفاهم نامه همکاری علمی بین المللی بین دانشگاه مراغه و دانشگاه عمر حالیص دمیر (ömer hal ...

   انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی بین المللی

   تبریک ارتقای سرکار خانم دکتر حنیفه سید حاجی زاده به مرتبه دانشیاری

   برگزاری مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشکده فنی و مهدسی و دانشکده علوم پایه 31 خرداد - 1 ...

   برگزاری مراسم افطاری ساده در دانشگاه مراغه

    کنفرانس ها و رویداد های علمی