...
بازدید رئیس دانشگاه از روند تکمیل فضاها و امکانات ورزشی واقع در محوطه سراهای دانشجویی
جلسه شورای دانشگاه مراغه

1399/08/30

قابل توجه اساتید و دانشجویان دانشگاه مراغه

1399/08/28
1399/08/21

انتصاب رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه

1399/08/18

راهنمای نصب و استفاده از اپلیکیشن ساحل

1399/08/18

  آخرین اطلاعیه ها و رویدادها

  مصوبه هیات رئیسه دانشگاه در مورد محدودیت های جدید ستاد ملی مقابله با کرونا

  1399/08/30

  قابل توجه اساتید و دانشجویان دانشگاه مراغه

  1399/08/28

  اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی سال 1399

  1399/08/12

  اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1399

  1399/08/07
  1399/08/05

  اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون دکتری سال 1399

  1399/08/03

   کنفرانس ها و رویداد های علمی

   جشنواره