عملیات اجرایی احداث "سلف سرویس مکمل دانشگاه مراغه" با حضور دکتر لطف الهی یقین رئیس دانشگاه مراغه آغاز گردید.
بازدید دکتر لطف الهی یقین ریس دانشگاه از پروژه های تولید الکل وضدعفونی کننده های سطوح در دانشگاه مراعه
بازدید دکتر لطف الهی یقین ریس دانشگاه از پروژه های تولید الکل وضدعفونی کننده های سطوح در دانشگاه مراعه
فراخـــوان طراحــــی نشـــــــانه “ بنیاد مراغه شناسی ”
کتابخانه و ساختمان اداری / بهار 1399
طبیعت زیبای سایت جامع دانشگاه مراغه
🔹جلسه هم اندیشی ستاد کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا

رئیس دانشگاه مراغه:
موافقت قطعی با ایجاد رشته علوم ورزشی در دانشگاه مراغه

1399/04/17

انتصاب عضو هیات علمی به سمت سرپرست مدیریت اموردانشجویی دانشگاه مراغه

1399/04/11
1399/04/10

توليد نیمه صنعتی اتانول زيستی در دانشگاه مراغه

1399/04/10

انتصاب عضو هیات علمی به سمت سرپرست مدیریت امور اداری دانشگاه مراغه

1399/04/10

  آخرین اطلاعیه ها و رویدادها

  اطلاعیه برگزاری ترم تابستان ۹۹-۹۸

  1399/04/17

  اطلاعیه حذف اضطراری

  1399/03/11

  اطلاعیه مرکز مشاوره دانشگاه مراغه

  1399/02/02

  اتخاذ تصمیماتی در جهت مساعدت به دانشجویان دانشگاه مراغه

  1399/01/19
  1398/12/23

   کنفرانس ها و رویداد های علمی