ارتباط مستقیم با آقای دکتر زادشکویان - ریاست محترم دانشگاه

E-mail : zadshakoyan@maragheh.ac.ir
شماره تماس مستقیم با دفتر رئیس محترم دانشگاه :
تلفن مستقیم : 37273070-041 
تلفن داخلی : 438 
نشانی دفتر کار : ساختمان ریاست دانشگاه مراغه - دفتر ریاست

دفترچه تلفن دانشگاه
وب کنفرانس آنلاین

فرم آنلاین ارتباط مستقیم با ریاست محترم دانشگاه مراغه