هیات امنای دانشگاه

 - هیات امنای دانشگاه های استان متشکل از:
 
اعضای حقوقی : 
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری - رئیس هیات امنا دکتر منصور غلامی
رئیس دانشگاه تبریز - دبیر هیات امنا دکتر پورمحمدی
رئیس دانشگاه مراغه دکتر محمد علی لطف اللهی یقین
رئیس دانشگاه بناب دکتر عباسیان
 
اعضای حقیقی : 
نماینده ولی فقیه در استان و نماینده مردم آذربایجان شرقی      درمجلس خبرگان رهبری آیت الله شبستری
استاندارآذربایجانشرقی دکترمجید خدابخش
عضوهیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دکترفرهنگی
استاددانشگاه تبریز دکترگلابی
رئیس پارک علم وفناوری استان آذربایجانشرقی دکترحسینپورفیضی
وزیر صنعت، معدن و تجارت مهندس محمد شریعتمداری