حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : دفتر‌معاونت
اسامـی افــــراد : غلامحسین‌علیزاده شماره داخلــی : 435
شماره مستقیم : 041-37274893 شمــاره فـکـس : 041-37276066
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : مدیریت‌آموزش
اسامـی افــــراد : دکتر نورآئین شماره داخلــی : 338
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : اداره‌پذیرش‌و‌ثبت‌نام
اسامـی افــــراد : جعفرشیخ‌الاسلامی شماره داخلــی : 350
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : امور‌حقوقی
اسامـی افــــراد : صادق منافی شماره داخلــی : 420
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : اداره‌امتحانات‌ودانش‌آموختگان
اسامـی افــــراد : محمد‌احمدپور شماره داخلــی : 339
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزش های الکترونیکی LMS قسمت یا واحـد : مسئول و پشتیبان آموزش های الکترونیکی
اسامـی افــــراد : مهندس محمد وندجلیلی شماره داخلــی : 404
شماره مستقیم : 041-37276064 شمــاره فـکـس : 041-37276060
ایمیل : lms@maragheh.ac.ir
آدرس : استان آذربایجانشرقی - میدان مادر، بلوار پروفسور قنادی ، ساختمان ریاست - مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه مراغه
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : مدیریت‌پژوهش‌و‌فناوری
اسامـی افــــراد : دکتر ناصر صباغ نیا شماره داخلــی : 334
شماره مستقیم : 041-37278889 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : مدیریت‌پژوهش‌و‌فناوری
اسامـی افــــراد : فاطمه‌طاهری شماره داخلــی : 321
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
اسامـی افــــراد : مهندس تورج‌‍ قاسمی شماره داخلــی : 277
شماره مستقیم : 041-37276069 شمــاره فـکـس : 041-37276060
آدرس : استان آذربایجانشرقی - میدان مادر، بلوار پروفسور قنادی ، ساختمان ریاست - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
توضیحات : رئیس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه مراغه
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : کتابخانه‌مرکزی‌ومرکزاطلاع‌رسانی
اسامـی افــــراد : حسین سلیمانی شماره داخلــی : 352
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :