اوقات شرعی 
 
دمای فعلی
دما
رطوبت
سرعت باد
دید افقی
حداقل دما
حداکثر دما

 
 
امروز : 263
ديروز : 2998
ماه : 263
 
  سایر مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی
    * مرکزتحقیقات نجوم واخترفیزیک ایران
    * مرکز تحقیقات فسیل شناسی ایران
   * مرکزتحقیقات کشت دیم غرب آسیا
    * دانشگاه آزاداسلامی مراغه
    * دانشگاه پیام نورمراغه
    * دانشگاه جامع علمی کاربردی مراغه
    * جهاددانشگاهی مراغه
    * دانشکده پرستاری ومامایی مراغه