دفترچه تلفن دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : دفتر‌ریاست
اسامـی افــــراد : مسعود قهوه چیان شماره داخلــی : 438
شماره مستقیم : 041-37273070 شمــاره فـکـس : 041-37273072
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : ریاست،روابط‌عمومی‌و‌اموربین‌الملل
اسامـی افــــراد : میر مهدی ابوالقاسمی شماره داخلــی : 433
شماره مستقیم : 041-37273070 شمــاره فـکـس : 041-37273072
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : ریاست
اسامـی افــــراد : دکتر‌محمد‌علی‌لطف‌اللهی‌یقین شماره داخلــی : 438
شماره مستقیم : 041-37273070 شمــاره فـکـس : 041-37273072
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : روابط‌عمومی
اسامـی افــــراد : جبرائیل‌پروان شماره داخلــی : 314
شماره مستقیم : 041-37278899 شمــاره فـکـس : 041-37273072
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : حراست
اسامـی افــــراد : ناصر صباغ نیا شماره داخلــی : 310
شماره مستقیم : 041-37278003 شمــاره فـکـس : 041-37274892
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : طرح‌و‌برنامه
اسامـی افــــراد : علی‌خدایی شماره داخلــی : 353
شماره مستقیم : 041-37273071 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : دبیرخانه هیات اجرایی جذب
اسامـی افــــراد : مسئول‌دبیرخانه‌هیئت‌اجرایی‌جذب شماره داخلــی : 419
شماره مستقیم : 041-37276061 شمــاره فـکـس :