دفترچه تلفن دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : معاون اداری و مالی
اسامـی افــــراد : بیاض دارابی شماره داخلــی : 441
شماره مستقیم : 041-37278000 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : مدیر مالی
اسامـی افــــراد : علیرضا خدادادی شماره داخلــی : 253
شماره مستقیم : 041-37276009 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : مدیر امور اداری
اسامـی افــــراد : سعید خلیلی شماره داخلــی : 421
شماره مستقیم : 041.37279094 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : معاون فرهنگی و اجتماعی
اسامـی افــــراد : علی صفرزاده شماره داخلــی : 436
شماره مستقیم : 041-37276068 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی قسمت یا واحـد : مدیر دانشجویی
اسامـی افــــراد : جواد مقیمی فام شماره داخلــی : 360
شماره مستقیم : 041-37274891 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی قسمت یا واحـد : معاون دانشجویی
اسامـی افــــراد : رسول دانشفراز شماره داخلــی : 434
شماره مستقیم : 041-37276065 شمــاره فـکـس : 041-37256065
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : اداره‌امتحانات‌ودانش‌آموختگان
اسامـی افــــراد : محمد‌احمدپور شماره داخلــی : 339
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : اداره‌فارغ‌التحصیلان
اسامـی افــــراد : لیلا‌مختاریان شماره داخلــی : 338
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : مدیریت‌پژوهش‌و‌فناوری
اسامـی افــــراد : غلامحسین‌قره‌خانی شماره داخلــی : 334
شماره مستقیم : 041-37278889 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : مدیریت‌پژوهش‌و‌فناوری
اسامـی افــــراد : فاطمه‌طاهری شماره داخلــی : 335
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :