گروه امور فنی و نظارت بر طرح‏ های عمرانی

نام و نام خانوادگی: مهندس سید روح اله امام زاده
سمت: رئیس گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 
 تلفن تماس : 37278888-041       
 داخلی :411
ایمیل : fanni@maragheh.ac.ir
 

کارشناسان گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی:
نام و نام خانوادگی: مهندس سعید امن زاده
سمت: کارشناس معماری
 تلفن تماس:  37278888-041 
داخلی :413 
ایمیل: amanzadehs@yahoo.com
 

نام و نام خانوادگی: مهندس هادی مولایی
سمت: کارشناس عمران
تلفن تماس:
37278888-041
داخلی :410
ایمیل:
 

نام و نام خانوادگی: مهندس ابراهیم بهجت جمال
سمت: کارشناس تاسیسات
تلفن تماس:
37278888-041
داخلی: 355
ایمیل:


 نام و نام خانوادگی:آقای محمد حسین وجودی    سمت: کارپرداز گروه امور فنی
تلفن تماس:
37278888-041
داخلی: 355 
 نشانی محل کار : ساختمان اداره امور فنی و طرح های عمرانی - کارپردازی


 

اداره امور فنی و طرح هاي عمراني دانشگاه در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي توسعه دانشگاه مراغه و با هدف توسعه فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي و تامين سرانه هاي لازم آن در چهارچوب طرح جامع دانشگاه ايجاد گرديد.
بطور كلي دفتر طرحهاي عمراني دانشگاه وظيفه ي مديريت، نظارت عاليه بر حسن انجام كار،  پيگيري شروع به كار پروژه ها، همچنين تهيه ي طرحهاي توسعه دانشگاه و مديريت مشاوران و پيمانكاران اصلي و فرعي طرح هاي عمراني ، تأسيساتي و توسعه غير خدماتي را بر عهده دارد.


*شرح وظايف دفتر فني و طرح هاي عمراني
-         كسب اطلا عات دقيق و كامل از طرحهاي در دست اجرا به منظور تشخيص اولويتها و دفاع از بودجه پيشنهادي طرحها در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و مراجع ديگر.
-         برنامه ريزي و ارائه الگوهاي توسعه فضاهاي آموزشي ، پژوهشي ، خدماتي و رفاهي دانشگاه .
-         نظارت بر اجراي طرحهاي مصوب ساختماني، تاسيساتي، طبق مقررات مربوطه و تهيه ي گزارشهاي لازم در صورت لزوم.
-         انتخاب پيمانكاران و مشاوران طرحهاي مصوب بر اساس قوانين و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و آيين نامه هاي معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي.
-         همكاري در بررسي طرحهاي كالبدي دانشگاه و تطبيق آنها با طرحهاي جامع آموزشي مربوط.
-        شركت در جلسات و كميسيونهاي مربوط به تصويب مراحل مختلف انجام فعاليت هاي مربوط به طرحها.
-         برقراري تماس و ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات ذيربط به منظور تهيه و تامين نياز هاي مهندسين مشاور و طرحهاي عمراني.
-         تهيه و تنظيم برنامه ها و طرحهايي كه قانوناً اجراي آنها بر عهده ي طرحهاي عمراني دانشگاه مي باشد.
-         تهيه ي گزارش فني از فعاليت هاي انجام شده مربوط به طرح هاي عمراني دانشگاه.
-         كارشناسي فني امور مربوط به املاك و مستغلات دانشگاه و پرديسهاي اقماري و پيگيري هاي لازم به منظور توسعه و گسترش فضاهاي كالبدي آن.
-         جمع آوري آيين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي طرحهاي عمراني و ارائه ي آنها به مراجع ذيربط، حسب نياز.
-         نگهداري و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات و مدارك فني و نظارت در اجراي طرح هاي ساختماني و تاسيساتي.
-         رسيدگي و نظارت بر محاسبات مقدماتي پروژه هايي كه توسط مهندسين مشاور جهت عقد قرارداد اداره مي شود.
-         برقراري ارتباط با سازمانهاي ذيربط به منظور تهيه ي نقشه هاي ساختماني و شبكه ي تاسيساتي مورد نياز.
-         تهيه ي نقشه هاي ساختماني و شبكه ي تاسيساتي موجود دانشگاه در صورت لزوم.
-         همكاري با مجريان طرحها در مورد مطالعه و تنظيم اصلاحيه ي طرحهاي پيش بيني شده.
-         بررسي و بازديد از طرحهاي نيمه تمام و در حال اجرا و تهيه ي گزارشهاي لازم.
-         رسيدگي به صورت جلسات مصوب پیمانکاران و مشاوران وصورت وضعيت هاي ارائه شده و تهيه ي گزارشهاي لازم در اين مورد.
-         رسيدگي به اختلافات پيمانكاران و مهندسين مشاور.
-         بررسي و تصويب پروژه هايي كه توسط مهندسين مشاور تهيه مي شود.
-         شركت در جلسات مربوط به طرحها و پروژه هاي تنظيم شده و تهيه گزارش لازم در صورت احتياج

 • تهیه وتنظیم قراردادهای پیمانکاری و نظارت بر احداث ساختمانها و تاسیسات دانشگاه.
 • انجام محاسبات فنی ساختمانها و تاسیسات دانشگاه.
 • تهیه نقشه جامع ساختمانهای دانشگاه با توجه به نیازهای آتی.
 • هماهنگی کليه برنامه های اجرايی و مطالعاتی.
 • نظارت برکليه کارگاهها.
 • مطالعه و تحقيق در مورد علل خرابی بناها و راهها.
 • رسيدگی و اظهارنظر در مورد اعمال تغييرات پروژه های در حال اجرا.
 • مطالعه جهت تهيه و توصيه ضوابط در امر مصالح ساختمانی و معيارهای موردنياز.
 • ايجاد هماهنگی در اجرای طرحهای ساختمانی و تاسيساتی و راهسازی.
 • اعزام افراد ذيصلاح به کميسيونها و سمينارها.
 • تهيه گزارشات نهايی.
 • تعيين و تصويب معيارهای ساختمانی.
 • بررسی و مطالعه نقشه های ساختمانی.
 • بررسی و اعلام نظر درباره نقشه های که توسط پیمانکار تهیه شده است.
 

حوزه ریاست
اخبار

افتخارآفرینی کانون های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراغه در نهمین جشنواره ملی رویش

1400/03/26

طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان(موج چهارم)

1400/03/22

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه مراغه بعنوان محقق سرآمد کشور

1400/03/19

بیانیه دانشگاه مراغه برای دعوت مردم و دانشگاهیان به شرکت در انتخابات

1400/03/19

رئیس دانشگاه مراغه خبر داد:
موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های جدید در دانشگاه مراغه

1400/03/05

اعلام مدارک لازم و زمان مصاحبه دكتري
قابل توجه معرفی شدگان آزمون نيمه متمركز دوره دكتري (Ph.D) جهت مصاحبه و آزمون برای سال تح ...

1400/03/03

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

1400/03/02

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

1400/03/02

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

1400/03/02

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

1400/03/02

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

1400/02/29
1400/02/18

پيام رئيس دانشگاه مراغه و رئيس بنياد مراغه شناسی به مناسبت شانزدهم ارديبهشت ماه، روز مراغه

1400/02/15

پیام تبریک روز معلم دکتر محمدعلی لطف الهی یقین / رئیس دانشگاه مراغه

1400/02/11

دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با دکتر محمد علی لطف الهی یقین رئیس دانشگاه مراغه د ...

1400/02/08

3 واحد فناور جدید مورد پذیرش مرکز رشد و واحدهای فناور مراغه قرار گرفت.

1400/02/04

ارسال بسته های فرهنگی نو دانشجویان دانشگاه مراغه در ایام نوروز 1400

1400/01/16

پیام نوروزی رئیس دانشگاه مراغه

1399/12/30