معرفی و شرح وظایف گروه تحول اداری و بهره وری

نام و نام خانوادگی: خانم مریم لطفی
سمت : کارشناس تشکیلات، تحول اداری و بهره وری
شماره تماس: 37273071-041
داخلی:418                                 
ایمیل:tahavol@maragheh.ac.ir
 
اهم وظایف :
- مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی
- مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل
- برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری