مصوبات هیئت امنای دانشگاه

اسامی اعضای هیئت امنای دانشگاه مراغه در دور هفتم
اعضای حقوقی:

1. دکتر منصور غلامی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا

2. دکتر میررضا مجیدی - رئیس دانشگاه تبریز و دبیر هیئت امنا
3. دکتر عبدالرضا باقری- قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت­های امناء و هیئت­های ممیزه
4. دکتر ابراهیم خدایی - رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا
5. دکتر حسن میرزابزرگ- رئیس امور اموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور
6. دکتر محمدعلی لطف الهی یقین - رئیس دانشگاه مراغه
7. دکتر حسین پیری - رئیس دانشگاه بناب

اعضای حقیقی:
1. حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم - عضو هیئت امنا
2. دکتر محمدرضا پورمحمدی - عضو هیئت امنا
3. دکتر مسعود پزشکیان - عضو هیئت امنا
4. دکتر محمدحسین فرهنگی - عضو هیئت امنا
5. دکتر محمد مقدم واحد - عضو هیئت امنا
6. مهندس صمد حسن زاده - عضو هیئت امنا


مصوبات هیئت امنا:

1- مصوبات هیئت امنای دانشگاه از تاریخ 85/07/13 تا تاریخ 94/05/12

2- مصوبات هیئت امنای دانشگاه مورخ 95/04/21

3- مصوبات هیئت امنای دانشگاه مورخ 95/11/23

4- مصوبات هیئت امنای دانشگاه مورخ 96/05/07

5- مصوبات هیئت امنای دانشگاه مورخ 96/10/30

6- مصوبات هیات امنای دانشگاه مورخ 97/06/24

7- مصوبات هیات امنای دانشگاه مورخ 97/09/10


*- برنامه راهبردی (پیوست دستور سی و یکم نشست مورخ 97/09/10)


8- مصوبات هیات امنای دانشگاه مورخ 97/12/11

9- مصوبات هیات امنای دانشگاه مورخ 98/05/07

10- مصوبه هیات امنای دانشگاه مورخ 98/06/24

11- مصوبات هیات امنای دانشگاه مورخ 98/11/07

12- مصوبات هیات امنای دانشگاه مورخ 99/05/27

13- مصوبات هیات امنای دانشگاه مورخ 99/11/25