دفترچه تلفن دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : گروه‌رایانه‌وفناوری‌اطلاعات
اسامـی افــــراد : تورج‌‍ قاسمی شماره داخلــی : 277
شماره مستقیم : 041-37276069 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : کتابخانه‌مرکزی‌ومرکزاطلاع‌رسانی
اسامـی افــــراد : حسین سلیمانی شماره داخلــی : 352
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : گروه‌کارآفرینی‌وارتباط‌ با‌صنعت
اسامـی افــــراد : آرمن آوانس شماره داخلــی : 360
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : معاونت
اسامـی افــــراد : فریبرز شکاری شماره داخلــی : 435
شماره مستقیم : 041-37274893 شمــاره فـکـس : 041-37276066
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : دفتر‌معاونت
اسامـی افــــراد : غلامحسین‌علیزاده شماره داخلــی : 435
شماره مستقیم : 041-37274893 شمــاره فـکـس : 041-37276066
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : مدیریت‌آموزش
اسامـی افــــراد : سیروس صادقی شماره داخلــی : 338
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : اداره‌پذیرش‌و‌ثبت‌نام
اسامـی افــــراد : جعفرشیخ‌الاسلامی شماره داخلــی : 350
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر‌نهاد‌رهبری قسمت یا واحـد : نهاد رهبری
اسامـی افــــراد : حجت الاسلام جلیلی شماره داخلــی : 346
شماره مستقیم : 041-37276001 شمــاره فـکـس : 041-37276001
نام حــــــــــوزه : دفتر‌نهاد‌رهبری قسمت یا واحـد : نهاد رهبری
اسامـی افــــراد : حبیب فرهادی شماره داخلــی : 348
شماره مستقیم : 041-37276001 شمــاره فـکـس : 041-37276001
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : امور‌حقوقی
اسامـی افــــراد : بهمن قایلی شماره داخلــی : 420
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :