استعدادهای درخشان


فرم فراخوان PHD 99
فرم پذیرش pdf پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه مراغه سال 99

فرم پذیرش - قابل تایپ پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه مراغه سال 99

 
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد
دانشجویان محترمی که پس از شش نیمسال تحصیلی موفق به گذراندن حداقل سه چهارم کل واحدهای درسی مقطع کارشناسی و به لحاظ معدل کل جزء 15% برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود گردند، مطابق "آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد"  ابلاغیه شماره 77948/21 مورخ 5/5/93 و اصلاحیه شماره 299574/2 مورخ 16/12/96 وزارت عتف، می‌توانند در تمامی رشته / گرایش های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه در سال تحصیلی 1400-1399 پذیرفته و تحصیل نمایند.  

 
 
  • تعداد بازدید صفحه : 4100