استعدادهای درخشان


اطلاعیه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد
دانشجویان محترمی که پس از شش نیمسال تحصیلی موفق به گذراندن حداقل سه چهارم کل واحدهای درسی مقطع کارشناسی و به لحاظ معدل کل جزء 15% برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود گردند، مطابق "آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد"  ابلاغیه شماره 77948/21 مورخ 5/5/93 و اصلاحیه شماره 299574/2 مورخ 16/12/96 وزارت عتف، می‌توانند در تمامی رشته / گرایش های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه در سال تحصیلی 1400-1399 پذیرفته و تحصیل نمایند.  

 
 
  • تعداد بازدید صفحه :