استعدادهای درخشان

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سالتحصیلی 1401-1400
فرم گواهی رتبه
اطلاعیه پذیرفته شدگان بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه 1399

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان در خصوص پشتیبانی از فعالیت های علمی قرهنگی دانشجویان مستعد برای سالتحصیلی 1400-1399
فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه مراغه
دریافت فرم گواهی رتبه
فرم فراخوان PHD 99
فرم پذیرش pdf پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه مراغه سال 99
فرم پذیرش - قابل تایپ پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه مراغه سال 99
 

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد
دانشجویان محترمی که پس از شش نیمسال تحصیلی موفق به گذراندن حداقل سه چهارم کل واحدهای درسی مقطع کارشناسی و به لحاظ معدل کل جزء 15% برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود گردند، مطابق "آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد"  ابلاغیه شماره 77948/21 مورخ 5/5/93 و اصلاحیه شماره 299574/2 مورخ 16/12/96 وزارت عتف، می‌توانند در تمامی رشته / گرایش های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه در سال تحصیلی 1400-1399 پذیرفته و تحصیل نمایند.  

 
 
  • تعداد بازدید صفحه : 6811