انتخاب پژوهشگران برگزیده دانشگاه مراغه به عنوان پژوهشگران برتر استانی

انتخاب پژوهشگران برگزیده دانشگاه مراغه به عنوان پژوهشگران برتر استانی

 • 09 Jan 2023
 • کد خبر: 240324
 • 8865
انتخاب پژوهشگران برگزیده دانشگاه مراغه به عنوان پژوهشگران برتر استانی
 • انتخاب پژوهشگران برگزیده دانشگاه مراغه به عنوان پژوهشگران برتر استانی

 • دکتر اصغر رحیمی و دکتر شهرام نجف­زاده از دانشکده علوم پایه (سال 1389)
 • دکتر محمد باقر حسن پور اقدم از دانشکده کشاورزی  (سال 1390)
 • دکتر موسی صابر از دانشکده کشاورزی  (سال 1391)
 • مراسم استانی برگزار نگردید (سال 1392)
 • دکتر مهدی اسرافیلی از دانشکده علوم پایه (سال 1393)
 • دکتر صادق رستم نیا از دانشکده علوم پایه (سال 1395)
 • دکتر ناصر صباغ نیا از دانشکده کشاورزی  (سال 1396)
 • دکتر مجتبی امینی از دانشکده علوم پایه (سال 1397)
 • دکتر محمدرضا مرشد لو از دانشکده کشاورزی (سال 1401)

اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.