کسب جایزه از سوی بنیاد ملی نخبگان- جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی

کسب جایزه از سوی بنیاد ملی نخبگان- جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی

  • 09 Jan 2023
  • کد خبر: 240254
  • 8775
کسب جایزه از سوی بنیاد ملی نخبگان- جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی
  • کسب جایزه از سوی بنیاد ملی نخبگان- جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی

  • دکتر مهدی اسرافیلی، عضو هیات علمی گروه شیمی-1391
  • دکتر صادق رستم نیا، عضو هیات علمی گروه شیمی-1393)
  • دکتر حسین نامی، عضو هیات علمی گروه مکانیک-1397
  • دکتر محمد مالکی شهرکی -1400

اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.