قرارگیری در فهرست دانشمندان 2 درصد برتر جهان به استناد Scopus (سال 2020)

قرارگیری در فهرست دانشمندان 2 درصد برتر جهان به استناد Scopus (سال 2020)

 • 09 Jan 2023
 • کد خبر: 240106
 • 8498

قرارگیری در فهرست دانشمندان 2 درصد برتر جهان به استناد Scopus (سال 2020)

قرارگیری در فهرست دانشمندان 2 درصد برتر جهان به استناد Scopus (سال 2020)

قرارگیری در فهرست دانشمندان 2 درصد برتر جهان به استناد Scopus (سال 2020)

طولانی مدت (از سال 1834)

 • دکتر مهدی اسرافیلی، عضو هیات علمی گروه شیمی
 • دکتر صادق رستم نیا، عضو هیات علمی گروه شیمی

 • هشت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مراغه
 1. دکتر مهدی اسرافیلی، عضو هیات علمی گروه شیمی
 2. دکتر هومان مراد پور، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه
 3. دکتر غلامرضا مهدوی نیا، عضو هیات علمی گروه شیمی
 4. دکتر کریم کاکائی، عضو هیات علمی گروه شیمی
 5. دکتر حسین نامی، عضو هیات علمی گروه مواد
 6. دکتر محمد رضا اکبر پور، عضو هیات علمی گروه مواد
 7. دکتر مرتضی ایرانی فام، عضو هیات علمی گروه شیمی
 8. دکتر قدرت محمودی، عضو هیات علمی گروه شیمی

اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.