نهمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

  • 17 Apr 2024
  • کد خبر: 788806
  • 9594
نهمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

نهمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران
محورهای کنفرانس :
الک های ملکولی
زئولیت های طبیعی و سنتزی
مواد پروس
مواد منفذدار پروس و سلسه مراتبی
گرافن
شیمی میزبان-میهمان
کاتالیست، بیوکاتالیست، الکتروکاتالیست
پتروشیمی و پالایش
فرآیندهای جداسازی ( غشاء، جذب سطحی و...)
مدل سازی و شبیه سازی
جذب
 محيط زيست
 نانوتکنولوژی
کامپوزیت ها و نانوکامپوزیت ها

برگزار کنندگان همایش
دانشگاه مراغه، انجمن علمی شیمی


اشتراک گذاری