در رتبه بندی تایمز دانشگاه‌های جوان 2024، دانشگاه مراغه در بین دانشگاه های ایران رتبه 39 را به خود اختصاص داد.

حضور دانشگاه مراغه در رتبه‌بندی تایمز دانشگاه‌های جوان 2024

  • 10 Jun 2024
  • کد خبر: 1035845
  • 16151
حضور دانشگاه مراغه در رتبه‌بندی تایمز دانشگاه‌های جوان 2024

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مراغه؛ سیزدهمین فهرست دانشگاه‌های برتر جوان منتشر شد. در این فهرست از سال 20۱2 تاکنون به صورت سالاته توسط پایگاه رتبه‌بندی تایمز منتشر می شود، دانشگاه مراغه در بین دانشگاه‌های ایران رتبه 39 را به خود اختصاص داده است.این رتبه‌بندی شامل 673 دانشگاه از سراسر جهان می‌باشد که قدمتی کمتر از ۵0 سال دارند و در این میان سهم کشور ایران از دانشگاه‌های جوان و برتر دنیا، 46 دانشگاه بوده است.

معیارهای رتبه‌بندی دانشگاه‌های جوان تایمز، بر اساس همان شاخص‌های عملکردی رتبه‌بندی دانشگاه جهانی است، با این تفاوت که وزن‌ها به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که وزن کمتری به مشهور بودن دانشگاه اختصاص می یابد. رتبه‌بندی تایمز دانشگاه‌های برتر دنیا را بر اساس شاخص‌های عملکردی در قالب ۵ معیار کلی آموزش (محیط یادگیری)، محیط پژوهشی، کیفیت پژوهش، چشم‌انداز بین‌المللی و صنعت جهت انجام مقایسه جامع و متوازن مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد.

شایان ذکر است در رتبه‌بندی تایمز از سه منبع اطلاعاتی شامل: ۱- اطلاعات حاصل از نظرسنجی‌ها، 2- اطلاعات ارائه شده از سوی دانشگاه‌ها، 3- اطلاعات پژوهشی دانشگاه‌ها در پایگاه استنادی اسکوپوس جهت محاسبه شاخص‌ها و نمرات بهره گرفته شده است.

اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط