فراخوان جایزه ملی "پژوهش‌های برتر روابط فرهنگی بین‌المللی"

  • 03 Dec 2023
  • کد خبر: 583408
  • 11586
فراخوان جایزه ملی

🔸مهلت ارسال آثار: ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
🔸زمان برگزاری: اسفند ۱۴۰۲

:: محورهای جایزه ملی

دیپلماسی عمومی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

دیپلماسی فرهنگی، دوران گذار تاریخی و نظم نوین منطقه‌ای و جهانی؛

ایرانی‌تباران و ایرانیان خارج از کشور؛

اقتصاد فرهنگ در عرصه بین‌الملل؛

فناوری‌های نوین در روابط فرهنگی بین‌المللی.

موضوعات فراخوان

   کشورهای همسایه و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
   آسیب‏ شناسی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
   دین و ارتباطات بینادینی و دیپلماسی فرهنگی؛
   دیپلماسی فرهنگی و زبان و ادبیات فارسی؛
   دیپلماسی هنری، علمی، رسانه‌ای، ورزشی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران؛
   کنشگران مردمی و غیر حاکمیتی در دیپلماسی عمومی و فرهنگی؛
   ترازیابی موقعیت ایران، اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه بین‏ الملل؛
   زیست‌بوم‌های فرهنگی(ژئوکالچر)، دوران گذار و نظم نوین منطقه‌ای و جهانی؛
   کارکردهای دیپلماسی فرهنگی در دوران گذار و نظم نوین منطقه‌ای و جهانی؛
   جنگ ادراکی، مدیریت افکار عمومی و روایتگری در عرصه بین‌المللی؛ 
   حفظ هویت ایرانیان خارج از کشور و گسترش علاقه و ارتباط آنان با سرزمین مادری؛
   اتباع خارجی مقیم ایران و روابط فرهنگی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران؛ 
   اقتصاد فرهنگ، بازار صنایع فرهنگی جهان، صادرات خدمات و محصولات فرهنگی؛
   زیست‏ بوم‌های نوین فرهنگی بین‌المللی در فضای مجازی؛
   محیط شناسی و شناخت جامعه و فرهنگ امروز ملل.


اشتراک گذاری