سمینار تخصصی مواد کوانتمی 

  • 09 Nov 2023
  • کد خبر: 538996
  • 17396
سمینار تخصصی مواد کوانتمی 


ویژگیها، کاربردها،افق آینده 

سخنران: دکتر حسین شکروش

زمان :یکشنبه 21آذرماه 

ساعت11:15 دقیقه سالن اوحدی


اشتراک گذاری