کتاب های بنیاد مراغه شناسی


مراغه در سیر تاریخ ایران
نویسنده:مجید سپهروند
تعداد صفحات : 360
موضوعات کتاب: سیر تاریخی مراغه از آغاز تا دوره ایلخانی
 


تاریخ دارالملک مراغه
نویسنده: اصغر محمدزاده
تعداد صفحات 1080 صفحه
موضوعات کتاب : دایره المعارف تاریخی مراغه
 مراغه در آتش
نویسنده: منصور پور مؤذن
تعداد صفحات: 816 صفحه
موضوعات کتاب : تاریخ پرتلاطم مراغه از سال 1320 تا سال 1325
 انقلاب اسلامی در مراغه
نویسندگان : منصور پورموذن - مسعود غلامیه
تعداد صفحات: 293 صفحه
موضوعات کتاب : سرآغاز مبارزات مردم مراغه تا حصول انقلاب اسلامی
 


ربع قرن تلاطم در مراغه
نویسنده : منصور پور موذن
تعداد صفحات :362 صفحه
موضوعات کتاب: تحولات سياسي، تاريخي و اجتماعي و فرهنگي مراغه بين سال ها 1320 تا 1340
 مراغه در عهد قاجار
نویسنده:عطوف خیرالهی
تعداد صفحات: 176 صفحه
موضوعات کتاب : بررسی تاریخ سیاسی و اجتماعی مراغه از عصر قاجار تا جنگ جهانی اول
 مراغه در مطبوعات دوره قاجار
تعداد صفحات: 108 صفحه
نویسندگان :مسعود غلامیه ، یوسف بیگ باباپور
موضوعات کتاب : بررسی اخبار مراغه در مطبوعات دوره قاجار
 


مراغه، مجلس و انتخابات از مشروطه تا کنون
نویسنده : سید حجت سلام اله زاده
تعداد صفحات: 208 صفحه
موضوعات کتاب : بررسی دوره های انتخابات مجلس شورای ملّی و مجلس شورای اسلامی در مراغه
 تاریخ مراغه به روایت تصویر
نویسنده : مسعود غلامیه
تعداد صفحات: 408 صفحه
موضوعات کتاب : بررسی تاریخی مراغه برحسب موضوعات تاریخی
 


عزاداری و مراغه
نویسنده: مهدی پولادی
تعداد صفحات: 240 صفحه
موضوعات کتاب :  شیوه‌های عزاداری، هیات حسینی و جمعی از شعرای مرثیه سرای مراغه
 مراغه قدیم
نویسنده: اصغر محمدزاده
تعداد صفحات : 400 صفحه
موضوعات کتاب : بررسی تاریخ مراغه با رویکرد تاریخ عکاسی در این شهر
 


سفرنامه مظفرالدین شاه به مراغه
نویسندگان: مسعود غلامیه و یوسف بیگ باباپور
تعداد صفحات: 120 صفحه
موضوعات کتاب: شرح سفر و بیان منازل مظفرالدین شاه از تبریز تا مراغه
 


حاجی صمدخان شجاع الدوله و رژیم مشروطه
نویسنده: مسعود غلامیه
تعداد صفحات: 420 صفحه
موضوعات کتاب : بررسی حیات صمدخان شجاع الدوله و مشروطیت در مراغه
 


کاوش رصدخانه مراغه
نویسنده: پرویز ورجاوند
تعداد صفحات: 485 صفحه
موضوعات کتاب : سیر تاریخی فعالیت رصدخانه مراغه
 


ابزارآلات رصدخانه مراغه
نویسنده : فرانس بروین
تعداد صفحات : 276 صفحه
موضوعات کتاب : بررسی کارکرد ابزارآلات نجومی رصدخانه مراغه براساس رساله مویدالدین عرضی
 


مراغه، بهشت چشمه‌ها و قنات‌ها
نویسنده : حامد سلیمانیان
تعداد صفحات: 580 صفحه
موضوعات کتاب: بررسی منابع آبی مراغه از دیرباز تاکنون
 


اسناد نویافته از تاریخ مراغه
نویسنده : مسعود غلامیه - یوسف بیگ باباپور
تعداد صفحات: 264 صفحه
موضوعات کتاب : اسناد شرعی نویافته از دوره قاجار از مراغه
 


اسناد نو یافته از تاریخ مراغه
نویسندگان : مسعود غلامیه - یوسف بیگ باباپور
تعداد صفحات : 260 صفحه
موضوعات کتاب : اسناد حکومتی نویافته از مراغه دوره قاجار
 


نویسنده : دکتر پروین فرازمند
144 صفحه 
موضوع : طرح معماری و پیشنهادی موزه نجوم در سایت نزدیک رصدخانه با الهام گیری از دست آوردهای جدید کیهان شناسیفهرست الفبایی نسخه های چاپ سنگی و سربی کتابخانۀ عمومی مراغه
نویسنده: یوسف یگ باباپور
تعداد صفحات: 124
موضوعات کتاب : (شرح در عنوان)
 


دستنویس‌های موجود از آثار خواجه نصیرالدین طوسی و میراث معنوی رصدخانه مراغه
نویسنده : یوسف بیگ باباپور
تعداد صفحات :3 جلد (جلد اوّل : 620 صفحه و..)
موضوعات کتاب : فهرست نویسی آثار منتسب به خواجه نصیرالدین طوسی در کتابخانه های کشورهای جهان
 

مزارات، سنگ نوشته‌ها و اسناد مراغه
نویسنده : یوسف بیگ باباپور
تعداد صفحات: 320 صفحه
موضوعات کتاب : بررسی باستان شناسی کتیبه ها و آثار سنگی نقر شده در میراث فرهنگی مراغه
 

خطّاطان مراغی
نویسندگان:  جلال جلال شکوهی و یوسف بیگ باباپور
تعداد صفحات: 1100 صفحه
موضوعات کتاب : زندگی نامه خطّاطانو خطوط علماء و هنرمندان مراغه
 

دست نویس های موجود از آثار ادیبان مراغی
نویسنده: یوسف بیگ باباپور
تعدادصفحات : 100 صفحه
موضوعات کتاب : فرهست دست نویس های ادیبان مراغه در کتابخانه های جهان
 

مراغه در نقشه های تاریخی
نویسندگان : جلال جلال شکوهی ، مسعودغلامیه ، یوسف بیگ باباپور
تعداد صفحات : 158 صفحه
موضوعات کتاب : بررسی موقعیت مراغه در نقشه های تاریخی
 

مراغه
نویسنده : یونس مروارید
تعدادصفحات :1033 صفحه
موضوعات کتاب : بررسی مراغه از نظر اوضاع طبیعی ، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی
 

سیری در تاریخچه ورزش مراغه
نویسندگان : میرحبیب رباع الدین ، اسماعیل زنده روح
تعداد صفحات: 580 صفحه
موضوعات کتاب : بررسی تاریخچه ورود رشته های مختلف ورزشی به مراغه