موقعیت جغرافیایی مراغه


موقعیت جغرافیایی مراغه
شهرستان مراغه با وسعتي معادل 65/2185 كيلومتر مربع 8/4 درصد از كل مساحت استان آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده است اين شهرستان از نظر مختصات جغرافيايي در عرض شمالي 37 درجه و 1 دقيقه الي 37 درجه و 45 دقيقه و در طول شرقي 46 درجه و 9 دقيقه الي 46 درجه و 44 دقيقه قرار گرفته است .
 از سمت شمال با شهرستان تبريز،  از شرق با شهرستان هشترود، از جنوب با استان آذربايجان غربي و شهرستان ملكان، از جنوب‌شرق با شهرستان چاراويماق، از غرب با شهرستان بناب و از شمال‌غرب با شهرستان اسكو و عجبشير همجوار مي‌باشد.

براساس آخرين تقسيمات كشوري شهرستان مراغه داراي دو بخش مركزي و سراجو، 6 دهستان، 158 آبادي داراي سكنه و 13 آبادي خالي از سكنه مي‌باشد.