تماس با ما

تماس با ما:
استان آذربایجانشرقی - شهرستان ویژه مراغه - میدان مادر - شهرک گلشهر - امور استعدادهای درخشان دانشگاه مراغه
شماره تماس : 04137278900 داخلی 510
ایمیل : btalent@maragheh.ac.ir