تاریخچه‌اهداف‌و وظایف‌استعدادهای درخشان

نقش مؤثر نیروی انسانی توانمند در توسعه پایدار کشور امری غیر قابل انکار است. در واقع، یکی از سرمایه ­های اساسی هر کشور، وجود اندیشمندان و متخصصان علمی و دانشگاهی است که دولت می ­تواند با بهره­ گیری اصولی از ظرفیت­ های آنان، کشور را به سمت توسعه علمی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی سوق دهد. در این مسیر، شناسایی استعدادهای درخشان کشور و ارائه راهکارهای مناسب برای شکوفایی توانایی­ های این نخبگان، بسیار حائز اهمیت است. لذا ایجاد سازوکاری در سطح آموزش عالی به منظور برنامه ­ریزی سنجیده جهت شناسایی، حمایت و هدایت استعدادهای درخشان به سمت اولویت ­های راهبردی کشور، ضروری به نظر می ­رسد.

به منظور نیل به این هدف، طبق مصوبه مورخ 75/09/06 شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورایی تحت عنوان "شورای هدایت استعدادهای درخشان" در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد تا به اموری نظیر تعیین سیاست­ ها و راهبردهای عملیاتی، تصویب آئین ­نامه ­های خاص استعدادهای درخشان، و اجرای طرح­ های آزمایشی شکوفاسازی استعدادهای درخشان در دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزش عالی بپردازد.

در جلسه مورخ 79/07/28 شورای هدایت استعدادهای درخشان، به منظور برقراری تسهیلات آموزشی و رفاهی برای دانشجویان ممتاز، طرح تشکیل دفاتر استعدادهای درخشان در دانشگاه ­ها به عنوان یکی از ادارات زیرمجموعه معاونت آموزشی دانشگاه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.