تاریخ : دوشنبه 13 خرداد 1398
کد 679

اطلاعیه برگزاری ترم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 98-97 دانشگاه مراغه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور می رساند نیمسال تابستان سال تحصیلی 98-97 در دانشگاه مراغه برگزار خواهد شد. کلیه دانشجویان در صورت تمایل می توانند در این دوره شرکت نمایند. جهت اطلاع از برنامه درسی و امتحانی می توانید به وب سایت دانشگاه مراغه به آدرس www.maragheh.ac.ir مراجعه فرمایید.
ﺗﻮﺟﻪ مهم:
 - ثبت نام ترم تابستانی صرفا به صورت حضوری امکان پذیر می باشد.
- حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان 6 و در شرایطی خاص حداکثر 8 واحد می باشد.  
- حذف و اضافه و حذف تکدرس در دوره ترم تابستان امکان پذیر نمی باشد.
- در صورت عدم مراجعه، انصراف، و یا حذف دروس انتخابی توسط دانشجو، شهریه واریز شده به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد.
-حد نصاب تشکيل کلاسهاي آموزشي 15 نفر مي باشد در صورت حد نصاب نرسيدن درس مورد نظر حذف خواهد شد و لازم است دانشجويان در زمان تعيين شده نسبت به حذف و اضافه درس اقدام نمايند.
توجه : در طول دوره تا پایان امتحانات سراهای دانشجویی دانشگاه فعال می باشد.
 
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن:
ﺛﺒﺖﻧﺎم و اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ: 01/04/98 ﻟﻐﺎﻳﺖ 12/04/98
- ﻣﻮرخ 16 و 17/04/98 : بررسی دروسی که به علت به حد نصاب نرسیدن حذف خواهند شد.
- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ دروس اﺧﺬ ﺷﺪه آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﺬف ﺷﺪه، در تاريخ‌هاي 16و 17/04/98 ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮاي اﺧﺬ دروس ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. درﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ آﻧﻬـﺎ ﭘـﺲ از ﻃﻲ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت و ﻣﺮاﺣﻞ اداري ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
- شروع کلاسها:                     شنبه مورخ 15/04/98
- پایان کلاسها:            پنجشنبه مورخ 24/05/98
- ﺷﺮوع امتحانات:         شنبه مورخ 26/05/98
- پایان امتحانات:          یکشنبه مورخ 03/06/98
- اخذ دروس با تداخل زمانی کلاس یا تداخل امتحان پایان ترم به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.
 
ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن:
- کلیه کلاسها به صورت حضوری می باشد.
- طول دوره تحصیلی نیمسال تابستان 6 هفته (بدون در نظر گرفتن زمان امتحانات) است.
- دروس 2 واحدی سه جلسه در هفته، دروس 3 واحدی 5/4 جلسه در هفته و دروس 4 واحدی 6 جلسه در هفته تشکیل خواهند شد.
-دانشگاه در ایام تابستان از ارائه هر گونه خدمات رفاهی شامل غذا و غیره به دانشجویان معذور است.
-در صورتی که درس یا دروسی از سوی آموزش به علت نرسیدن به حد نصاب حذف شود و دانشجو در زمان مقرر قادر به جایگزینی با واحدهای دیگر نشود، شهریه پرداختی با تایید مدیریت آموزش و پس از طی مراحل اداری عودت داده خواهد شد.
-حضور دانشجو در تمام جلسات درسی الزامی است و چنانچه غیبت دانشجو در هر درس از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند درس مذکور حذف خواهد شد.
 

 

اخبار

پیام رئیس دانشگاه مراغه به مناسبت عید غدیر

1398/05/28

آگهی مزاید عمومی غذا خوری مکمل دانشجویی(رستوران آزاد)

1398/05/27

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
دکتر محمدعلی لطف‌اللهی در سمت ریاست دانشگاه مراغه ابقا شد.

1398/05/24

نتایج پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکترای سال ۱۳۹۸

1398/05/20

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)؛ مدیریت امور پخت و پز غذای دانشجویان

1398/05/20

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون برخی از رشته های دانشگاه مراغه

1398/05/16

نمایه شدن تحریریه آنالیز ریاضی سهند دانشگاه مراغه در اسکوپوس

1398/05/06

در راستای انتقال تکنولوژی واحد های تصفیه فاضلاب توزیع شده :
واحد تصفیه فاضلاب توزیع شده بصورت پایلوت در دانشگاه مراغه راه اندازی شد.

1398/05/05

رئیس دانشگاه مراغه:
طرح الحاق مرکز تحقیقات نجوم اختر فیزیک مراغه را به دانشگاه مراغه به فال نیک می گیریم.

1398/05/02

انتصاب رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

1398/05/02

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه مراغه و موسسه تحقیقاتی و آموزشی نانو بیو تکنولوژی و نانو ...

1398/04/30

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

1398/04/30

برگزاری جلسات شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه مراغه

1398/04/25

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

1398/04/25

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه مراغه بعنوان استاد تراز انقلاب اسلامی در استان آذربایجان شرقی

1398/04/15

سومین نشست شورای آموزش عالی مراغه برگزار گردید.

1398/04/12

به همت گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مراغه؛
کلینیک حقوقی دانشگاه مراغه با حضور معاون وزیر دادگستری افتتاح گردید.

1398/04/12

رتبه پژوهشی دانشگاه مراغه نشانگر رشد کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی

1398/04/05

برگزاری آزمون سراسری سال 98 در حوزه دانشگاه مراغه

1398/04/04

مجمع عمومی انجمن دانش‌آموختگان با تصویب اساسنامه انجمن و انتخاب اعضای هیئت اجرایی و بازرسا ...

1398/03/28
     
    امروز : 396      ديروز : 481      ماه : 23630      كل : 25844