آرشیو گالری تصاویر خیرین حامی دانشگاه مراغه
آرشیو مربوط به گالری تصاویر خیرین حامی دانشگاه مراغه
همایش خیرین سال 99
همایش خیرین سال 99
جلسه هفتگی خیرین سال 1398
جلسه هفتگی خیرین سال 1398
جلسه خیرین با حضور دکتر فرهودی 97.5.23
جلسه خیرین با حضور دکتر فرهودی 97.5.23
چهارمین همایش خیرین حامی دانشگاه مراغه
چهارمین همایش خیرین حامی دانشگاه مراغه
گزارش تصویری سومین همایش خیرین حامی دانشگاه مراغه
گزارش تصویری سومین همایش خیرین حامی دانشگاه مراغه