۱۳۹۳ دهم مرداد پرويز دهقاني
خانهEnglishتماس با استادRSSورود Print
Print اطلاعات شخصي
نام: پرويز
نام خانوادگی: دهقاني
آدرس محل کار: دانشگاه مراغه
تلفن محل کار: 2278001-0421
آدر س پست الکترونیکی: p.dehghani1351@gmail.com
شماره تلفن دانشکده:
تلفن همراه :

Print سوابق تحصيلي

تحصيلات عاليه
رشته تحصيليگرايش مدرک تحصیلیدانشگاه محل تحصيلكشور محل تحصيلشهر محل تحصيلسال اخذ مدرک
حقوق و معارف اسلامیخصوصیکارشناسیدانشگاه امام صادق(ع)ایرانتهران1375
حقوق خصوصی ومعارف اسلامیخصوصیکارشناسی ارشددانشگاه امام صادق(ع)ایرانتهران1378
حقوق خصوصیPHDدکترای تخصصیواحد علوم و تحقیقات تهرانایرانتهران1385

عنوان پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل
عنواننوع
احکام مشترک خیارات قانونی پایاننامه دکتری
Print موقعيت‌هاي شغلي و حرفه‌اي
سابقه ارائه خدمات آموزشي
موسسه محل تدريسمقطع تحصیلیعنوان درسسال
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه کارشناسی حقوق مدنی-آئین دادرسی مدنی1380-تاکنون
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل خصوصی1389
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز کارشناسی ارشد حقوق تجارت1389-1384
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز دکتری حقوق تجارت بین الملل1389-1386
سابقه ارائه خدمات حرفه‌اي (مشاوره، همكاري و غيره)
مركز يا سازمان دريافت‌كننده خدماتنوع خدمت حرفه‌ايتاريخ ارائه خدمات
مشاور حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلسوزارت جهاد سازندگی1380-1378
مشاور حقوقی معاونت حقوقی (طرح ها و لوایح)وزارت جهاد کشاورزی1382-1380
سابقه موقعيت ها و پست هاي اجرايي مرتبط با دانشگاه
Print تشويق‌ها، جوايز و تقديرها

عنوانعلت دريافتمحل دريافتمقام اعطا كنندهتاريخ دريافت
دانشجوی ممتاز کارشناسی دانشگاه امام صادق(ع)وزارت علوم بسیج دانشجویی1375
دانشجوی ممتاز بسیجی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع)وزارت علوم بسیج دانشجویی1377

 

Print عضويت در انجمن‌ها و مجامع علمي
نام انجمن یا مجمعمحل فعاليت مجمعنوع همكاري و سمتسال شروعسال پایان
کانون وکلای دادگستریآذربایجان شرقی-تبریزعضو عادی1379 

Print عضویت در کمیته‏ها و شوراها

Print پروژه‌هاي تحقيقاتي تصويب شده

Print بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایر مراکز(گرنت)

Print پايان‌نامه‌هاي سرپرستي شده يا مشاوره شده

Print سخنراني در هم‌انديشي، بازآموزي و غيره (بدون ارائه مقاله)

Print شركت در دوره‌هاي مختلف (آموزشي، پژوهشي و اجرايي)

Print شركت درهم‌انديشي‌ها، بازآموزي‌ها و كارگاه‌ها

Print انتشارات

مقالات منتشر شده
نویسندگانعنوان مقالهنام نشریهVNPسال چاپ
پرویز دهقانی
بررسی اصل توارث خیار مجله تخصصی فقهی حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب     
مقالات ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره
كتب منتشر شده

Print فعاليت‌هاي ويراستاري و همكاري با هيات تحريريه مجلات علمي

نام مجلهمحل انتشار مجلهنوع همكاري با مجلهسال شروعسال پایان
مجله تخصصی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابدانشگاه آزاد بنابداوری مقالات13881389
Print تخصص ها و توانایی ها و سایر موارد
دانشگاه مراغه © 

مراغه : اتوبان امير كبير ـ ميدان مادر  -  كد پستي : 83111-55181

صندوق پستي 533